חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  רפואה בעולם העתיק
  Medicine in Classical Antiquity                                                                      
0672-1539-01
מדעי הרוח | לימודים קלאסיים
סמ'  א'1200-1400277גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר יזרעלוביץ עדו
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

במסגרת השיעור נבחן כמה מן הנושאים המרכזיים בשדה הרפואה בעולם הקלאסי: מעמד הרופא בעולם הרומי; חוויות של מטופלים; לידה, מיילדות, ורפואת נשים בעולם היווני רומי; שיגעון ומחלות נפש; חיל הרפואה הרומי; המקדשים של אל הרפואה אסקלפיוס והולדת בית החולים; תור הזהב של הרפואה באלכסנדריה והתפתחות הכירורגיה.

Course description

Medicine in Classical Antiquity
These lectures concern with some of the key elements of medicine and health care in classical antiquity. Topics to be covered include the image of the physician in the Graeco-Roman world; the experiences of the sick themselves; childbirth, midwifery, and gynecology; madness and mental illnesses; the Roman medical corps; the cult of Asclepius and the birth of the hospital; the golden age of Alexandrian medicine and the history of surgery.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת