חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  רומית למתחילים
  Latin for Beginners                                                                                  
0672-1201-01
מדעי הרוח | לימודים קלאסיים
סמ'  א'1400-1600323גילמן - מדעי הרוחשיעור ות פרופ רוטשטיין אנדראה
סמ'  א'1600-1800317גילמן - מדעי הרוחשיעור ות
סמ'  ב'1600-1800455גילמן - מדעי הרוחשיעור ות
סמ'  ב'1200-1400323גילמן - מדעי הרוחשיעור ות
ש"ס:  8.0

סילבוס מקוצר

למידת הלטינית מאפשרת קריאת מקורות אשר נכתבו במשך אלפיים שנה, וכך מהווה מפתח להבנת השפות והתרבויות של המערב. מטרת הקורס להקנות ידע בסיסי בתורת הצורות והתחביר ברומית קלאסית עם דגש על קריאת טקסטים קצרים בפרוזה קלה, מרביתם בלטינית בלתי-מעובדת. 
דרישות הקורס: 
- השתתפות פעילה
 - הגשת שיעורי בית
 - בחנים
 - מבחן אמצע סמסטר (בכתב) 
- מבחן סופי (בכתב)

 

Course description

Beginners Latin 
Learning Latin makes it possible to read sources written over two millennia, thus affording a key for understanding Western languages and cultures. This course aims to provide students with fundamental knowledge of the morphology and syntax of Classical Latin, with an emphasis on reading short prose passages. 
Students’ duties: 
- Active attendance and participation 
- Completion of homework assignments 
- Short written tests 
- Mid-year written test 
- Final written test

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת