חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא לספרות היוונית הקלאסית
  Introduction to Greek Literature                                                                     
0672-1102-01
מדעי הרוח | לימודים קלאסיים
סמ'  א'1400-1800306גילמן - מדעי הרוחשיעור מר ניסני אייל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

עיון בפרקים נבחרים מהאפוס ההומרי וההסיודי, וכן בטרגדיות נבחרות מפרי עטם של שלושת המחזאים הקלאסיים: אייסכילוס, סופוקלס ואאוריפידס. מטרת הקורס: היכרות עם עולמה הספרותי של יוון העתיקה, תוך כדי עיון בתכניה, הקשרה ההיסטורי והתרבותי וסיווגה על פי סוגיה הספרותיים.

Course description

Introduction to Ancient Greek Literature 
Studying selected passages from the Homeric and Hesiodic epics, as well as selected plays by the three classical tragedians: Aeschylus, Sophocles and Euripides. The Course goals are to make the student better acquainted with the literary world of ancient Greece, with its contents, its historical and cultural context and its classification into different genres.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת