חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  לשון יוונית למתחילים
  Greek for Beginners                                                                                  
0672-1101-01
מדעי הרוח | לימודים קלאסיים
סמ'  א'1000-1200362אגילמן - מדעי הרוחשיעור ות פרופ אברמוביץ רחל
סמ'  א'0900-1200362אגילמן - מדעי הרוחשיעור ות
סמ'  ב'1000-1200362אגילמן - מדעי הרוחשיעור ות
סמ'  ב'0900-1200362אגילמן - מדעי הרוחשיעור ות
ש"ס:  10.0

סילבוס מקוצר

בקורס הזה נלמד את יסודות תורת התצורה והתחביר של השפה היוונית העתיקה ונתחיל בקריאת טקסטים מעובדים ומקוריים.
חובות הסטודנטים: נוכחות מלאה, הכנה שוטפת של שיעורי הבית, עמידה בבחנים לאורך השנה ועמידה בבחינה בסוף כל סמסטר.

 

 

 

Course description

Greek for Beginners 
In this course we shall learn the morphology and syntax of ancient Greek and start reading adapted and original Greek texts. 
Course requirements: full attendance, regular homework tasks, quizzes every two weeks and an exam at the end of each semester.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת