חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  אנשים מדברים על חיי-היומיום (פרויקט מחקר)
  People Talk About Daily Life                                                                         
0669-4038-01
מדעי הרוח | מדעי התרבות
סמ'  א'1600-2000260גילמן - מדעי הרוחסמינר פרופ סלע-שפי רקפת
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
"אנשים מדברים על חיי היומיום", סמינריון, סמסטר א', 4 ש"ס

מחקר הדיבור "הטבעי" בהקשרים היומיומיים (spoken discourse; ולא הטקסט הכתוב) הוא תחום המתפתח מאד בעשורים האחרונים במסגרת שדה המחקר הרחב של ניתוח השיח בכלל. בהנחה שהדיבור הוא פעולה ככל פעולה אנושית אחרת, הסמינר יתמקד בשאלות של ביצועי הזהות (identity work), הצגת העצמי וסימון עמדות ויחסים חברתיים באמצעות הדיבור. נקרא ספרות מחקרית מתחומים מגוונים כמחקר האינטראקציה והשיחה, בלשנות חברתית, פסיכולוגיה דיסקורסיבית ומחקר הנרטיב, ונעסוק בניתוח הקלטות של דיבור, הן מההיבט התוכני של הבנית דגמי העולם על ידי הדיבור, והן מההיבט המבני של אסטרטגיות הדוברים בהקשר של האינטראקציה וניהול הרושם. נעסוק גם בבעיות בסיסיות של הכנת חומר המחקר, ונתרגל עריכת ראיונות, הקלטות ותמלול קפדני, כהכנה לניתוח.

Course description
“People Talk in Everyday Life” (Seminar)

The study of everyday natural talk (i.e., spoken rather than written discourse) is an emerging field of study as part of the broader field of discourse analysis. The seminar focuses on questions of identity work, presentation of self and signalizing social relations through Talk. It discusses central theories in conversation analysis, social linguistics, discursive psychology, and narrative research, and deals with basic methodological problems of interviewing, transcribing and analyzing spoken discourse.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת