חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 1
  French Composition and Spoken French Beginners 1  
0668-1406-01
מדעי הרוח | צרפתית
סמ'  א'1000-1400105 ביה"ס לשפותשיעור ות מר והל איב
סמ'  א'1200-1400304 גילמןשיעור ות
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  6.0

סילבוס מקוצר
מטרת הקורס הינה להביא את הסטודנט מרמה ללא ידע לרמה מתקדמת בסוף השנה. בסמסטר א' הסטודנט ילמד את הבסיס הדקדוקי של השפה הצרפתית , נתחיל עם הצלילים של השפה הצרפתית, משפטים פשוטים,רכישת המבנה הפונטי, מערכת הפועל, מערכת השם. התלמיד ירכוש במשך הסמסטר מיומנויות קריאה בסיסיות.
הסטודנט יגיש עבודה בכל שיעור, אחת לשבועיים או שלושה שבועות יינתן בוחן בכיתה. סטודנט שלא יקבל ציון סופי 60 בסוף הסמסטר לא יוכל להמשיך לקורס ההמשך בסמ' ב'.
נוכחות חובה.
דרישות הקורס: השתתפות, הגשת עבודות ובחנים במהלך השנה.
הציון מורכב: 40% השתתפות בכיתה, עבודות בית ובחנים, 60% בחינה בסוף הסמסטר.

Course description
The goal of this course is to grant students, with no previous knowledge of French, an advanced level by the end of the year. During the first semester students will learn basic French grammar, phonetics, simple sentences, the structure of the verb system, and the structure of the noun system. Students will acquire basic reading skills.
At each lessons students are required to bring and hand over their hand home works. every lesson. There will be a quiz every 2-3 weeks. Students must obtain a grade of 60 at the end of the first semester to continue to the second semester. Attendance is mandatory.
Course requirements: Participation, submission of class work, homework, and quizzes.
Grade breakdown is as follows: 40% class participation, homework and quizzes, 60% midterm exam with minimum grade of 60 .

אוניברסיטת ת