חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  תרגיל לשיעור ההיסטוריה של צרפת בראי הקולנוע, הספרות והאמנות
  Exercise to French History through Literature, Art and Cinem  
0668-1404-01
מדעי הרוח | צרפתית
סמ'  א'1600-1800209 רוזנברגתרגיל גב' כץ יבגניה
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
התרגיל מהווה חטיבה אחת עם השיעור של ד"ר עילי ראונר "ההיסטוריה של צרפת בראי הספרות, האמנות והקולנוע". מטרת התרגיל הינה להעמיק את היכרותם של הסטודנטים עם היצירות הקאנוניות של התרבות הצרפתית במאות ה-19 וה-20 ולהקנות לסטודנטים כלים לניתוח היצירות הללו. הסטודנטים יחשפו לז'אנרים שונים של יצירות:
לצד טקסטים ספרותיים, התרגיל יעסוק גם בסרטי קולנוע וביצירות אמנות. במהלך הקורס נתמקד בחלק מהיצירות הנלמדות בשיעור וננתח אותן לעומק תוך כדי התייחסות למאמרים ביקורתיים. באמצעות ניתוח זה הסטודנטים יתוודעו לאופן שבו מאורעות תרבותיים מרכזיים, אשר בהם דן השיעור, מוצגים ומעובדים ע"י היוצרים הצרפתים במאות ה-19 וה-20. חלק ניכר מהתרגיל יוקדש לדיון בכיתה, אשר ידרוש הכנה מקדימה והשתתפות פעילה מצד הסטודנטים.

חומר הקריאה נמצא באתר הקורס או בספריה.

אתר הקורס: http://moodle.tau.ac.il

דרישות הקורס:
קריאת טקסטים משיעור לשיעור
מטלות במהלך הסמסטר – 30%
מבחן סופי – 70% (תנאי המעבר בקורס הוא ציון 60 במבחן)
Course description
The exercise complements the introductory course of Dr. Ilai Rowner: “The History of France through Literature, Art and Cinema”. The purpose of this exercise is to deepen the student’s knowledge of the canonical works of French Culture in the 19th and the 20th centuries and to provide the student with the necessary skills for analyzing these works. The student will be exposed to different genres of works: along with literary texts this exercise will also include

אוניברסיטת ת