חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  פסיכואנליזה, היסטוריה וזיכרון:סוגיות נבחרות בחשיבה פסיכואנלי
  Freud, History, Memory: Psychoanalysis and the Humanities  
0662-2239-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'1600-1800278 גילמןשיעור ד"ר רולניק ערן
דרישות קדם  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
במאה ועשרים שנות קיומה מילאה החשיבה הפסיכואנליטית תפקיד חשוב ושנוי במחלוקת בהתפתחות תחומי דעת שונים. הקורס ילווה את מסע התקבלותה של הפסיכואנליזה מחוץ לכותלי חדר הטיפולים האנליטי, ויבחן כמה מהמפגשים בין התיאוריה הפסיכואנליטית המתפתחת לבין דיסציפלינות וגישות מחקריות במדעי הרוח והחברה. נתוודע למושגי ייסוד פסיכואנליטיים - הלא מודע, חשיבה ראשונית, מיניות ילדית, הדחקה, טראומה, כפיית החזרה, העברה, העברה נגדית - ונעקוב אחר הנסיונות ליישמם בשדה ההיסטוריוגרפיה, התיאורייה הביקורתית, ביקורת התרבות וחקר הספרות. נשים לב להבחנה בין הפסיכואנליזה כגוף של ידע לבין הפסיכואנליזה כעמדה אפיסטמית-פרשנית, ונחשוב על ההשלכות שהיו למהפיכה הפרוידיאנית, ולתרומותיהם של כמה פסיכואנליטיקאים בני זמננו, על שאלות הנוגעות לזיכרון ולייצוג היסטורי של המציאות.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
Course description
The 20. Century has witnessed the rise and fall of psychoanalysis and its utilisation in social theory and in the humanities.
The course will examine the conditions which shaped the acceptance of psychoanalysis in the humanities, in particular amongst historians, and in the social sciences.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת 1