חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  כאשר חוטבים עצים-עפים שבבים: קרבנות מלחמה רעב וטרור בברה"מ
  When You Chop Wood Chips Fly: War Starvation&terror in the                                          
0662-2232-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200306גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר מויאל דינה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
המהפכה הבולשביקית של אוקטובר 1917 הבטיחה לרוסיה ולעולם חברה חדשה ללא מעמדות וניצול, חברה בה האדם יממש את חירותו האמיתית כבן אנוש. ואולם, בחינת ההיסטוריה הסובייטית בארבעים השנים הראשונות של הבניה הסוציאליסטית מגלה כי בניגוד למובטח סבלה אוכלוסיית ברה"מ במחצית הראשונה של המאה ה-20 מלחמות, רעב, טרור ואף השמדה של ממש. עשרות מליוני בני אדם נהרגו, נרצחו ומתו במסגרת "הבניה הסוציאליסטית". הקורס יסקור את האירועים השונים אשר עיצבו את החברה הסובייטית והקורבנות אשר המשטר החדש גבה ממנה, החל במלחמת האזרחים והטרור האדום, עבור דרך הרעב במהלך הקולקטיביזציה, הקמת מערכת מחנות העבודה הסובייטיים (הגולא"ג), והטרור הגדול של סטלין במפלגה, וכלה בקורבנות הצבא והאוכלוסיה האזרחית במלחמת העולם השניה, לרבות הגליות המוניות של עמים, ולבסוף גם הטרור של התקופה הסטליניסטית המאוחרת. לשאלה האם ועד כמה היתה בכל האירועים הללו יד מכוונת ולאילו אוכלוסיות כוונה, היתה ועודנה שאלה בעלת חשיבות פוליטית. יחד ננסה לברר לא רק את מהות האירועים הללו אלא גם את השפעתם על הציבור הסובייטי, על המשטר בברה"מ בזמן סטלין ואחריו, ועל נוכחות הויכוח היום במדינות שירשו את ברה"מ.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה

 
Course description
The Bolshevik Revolution of October 1917 promised Russia and the world a new society, free from class antagonisms and exploitation; a society where mankind would express its freedom and humanity in full. However, a quick survey of Soviet history reveals that at least in the first half of the 20th century the population of the Soviet Union experienced brutal wars, hunger, suppression and terror. Tens of millions of Soviet citizens perished in the process of “building socialism.” The course will explore central historic events which shaped Soviet society bringing lethal consequences. We will start with the Russia Civil War of 1918-1921, the Red and White Terror, and the forced Collectivization of the early 1930s. Examination of the Terror in the Communist Party and the Red Army in the mid-1930s will follow, as well as a study of the GuLag and its functioning during and after WWII, concluding with the terror in the late Stalinist period. As questions regarding the planned/intended character of these events and their target populations, still spurs much historic and political debates, the course will dwell on the influence of those questions on Soviet society, the Soviet regime, and on post-Soviet states.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת