חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  תרבות זמננו: רעיון המודרניות
  Contemporary Culture: The Idea of Modernity                                                          
0662-2231-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200326גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר גדי נועה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
העידן המודרני הוא קצר ואינטנסיבי בהשוואה לפרק הזמן הארוך שקדם לו בהיסטוריה האנושית ולקצב ההתפתחות שלו. השינויים המתמידים והמואצים שאנו חווים באורח החיים הם תוצאה של פריצות דרך שונות בשיטת הארגון החברתי, בפיתוח מסחרי וכלכלי במדע ובפילוסופיה, שניכרות לראשונה ברנסנס וברפורמציה של העת החדשה המוקדמת, מתבססות ומתעצמות בנאורות ובמהפכה התעשייתית, עד לשיאן הנוכחי בתהליכי הגלובליזציה הנתמכים על-ידי טכנולוגיית מידע.
מאפייניה המרכזיים של המודרניות כתפיסת עולם וכדרך חיים עדיין מזוהים במידה רבה עם רוח הזמן הזה. הקורס בא לבחון את סדרת השינויים הדרמטיים שהחלו להתרחש בהדרגה באירופה לפני יותר מחמש מאות שנה והובילו ליצירת זהות תרבותית מודרנית. הדיון יתמקד בגורמים ובתהליכים שאחראים למפנה המודרני כתופעה היסטורית-תרבותית ורעיונית, יברר כיצד התאפשרו מגמות של חילון, רציונליזציה ודמוקרטיזציה מתוך החיק הדוגמטי והצר של הנצרות שחלשה על חיי הרוח והחברה של אירופה עד לשלהי ימי הביניים; יציג ערכים ועקרונות פעולה מכוננים, הישגים ופתרונות, לצד דילמות וסתירות, כחלק מהמאמץ של המודרניות לשמר את עצמה ובו בזמן להתעלות אל מעבר ל"כלוב הברזל" שלה.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
Course description
The modern era is short and intense in comparison to the long period of time in history which preceded it. The constant and expeditious changes that we experience in our everyday life are a result of various breakthroughs in the system of social organization, in economic and commercial development and in science and philosophy which are first manifested in the Renaissance and the Reformation, are further established in the Enlightenment and the Industrial Revolution, currently culminating in the processes of Globalization supported by information technology.
The course examines the series of dramatic changes which began to take place in Europe more than five hundred years ago eventually leading to the consolidation of a modern cultural identity. The main characteristics of modernity as a world-view and as a way of life at large still define the spirit of our time. The course will focus on the causes and processes which brought about the modern turn as a conceptual and cultural phenomenon, disucss constitutive values and principles of action but also dilemmas and contradictions.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת