חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  המשבר הכלכלי של שנת 2008 - העוקץ האמריקאי?
  The Economic Crisis of 2008 - The American Sting?                                                    
0662-1961-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  ב'1400-1600282גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר חפץ שרון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
המשבר הפיננסי של שנת 2008 הוא מן המשברים החריפים שידעה ארה"ב. מוסדות כלכליים ענקים נכחדו בשבועות ספורים, מאות בנקים כשלו ונסגרו, מיליארדי דולרים נמחקו. המשבר התפשט באירופה והטיל למיתון את הכלכלה הריאלית בעולם.
משמעות המשבר חורגת מהשפעותיו הכלכליות. המערכת הפיננסית בארה"ב הפכה במחצית השנייה של המאה העשרים למייצגת המובהקת של ניצחון הקפיטליזם האמריקאי. קריסתה מחייבת בחינה ביקורתית של ההנחות התרבותיות, החברתיות והפוליטיות של התשתית הכלכלית האמריקאית שהתגלתה כמנוף להעברת הון לראש הפירמידה החברתית. במהלך הקורס ניוודע לדרמה הגדולה של המשבר, נכיר את הדמויות המרכזיות אשר שחקו בו תפקיד ונשאל האם נשתנה משהו בקפיטליזם האמריקאי?

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
Course description
The year 2008 brought one of the most severe financial crises in American history. Venerated financial institutions disappeared in a fortnight, hundreds of banks failed, billions of dollars evaporated. The crisis turned contagious sending European economy into deep recession and affecting the world economy at large.
The implications of the crisis go beyond financial hardship. They pose a significant theoretical challenge to American style capitalism embodied in and propagated by the financial system in the US. During the semester we shall critically discuss the underlying cultural and political premises behind the US financial system.
While becoming familiar with the drama of the crisis we shall examine a financial system that has morphed into a lever for wealth transfer to the upper echelon of American society. We would try to discern if the system had changed as a result of the crisis.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת