חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא לרטוריקה
  Interdisciplinary Introduction to Rhetoric                                                           
0662-1450-01
מדעי הרוח | התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח
סמ'  א'1200-1400326גילמן - מדעי הרוחשיעור פרופ פרוגל שי ישראל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הרטוריקה היא אומנות הנאום וזהו מקורה. אך, לאורך תולדות המחשבה המערבית, הדיון ביחס לטבעה ולתכליתה חרג מאמנות זו לשאלות עקרוניות ביחס לקשר בין מחשבה ושפה, בין שכנוע לאמת ובין רטוריקה לאתיקה. בקורס נדון בסוגיות אלה דרך התייחסות להשקפות בולטות בתולדות הרטוריקה מיוון העתיקה ועד ימינו.

נוכחות חובה.

אופן סיום הקורס: ראה/י ידיעון הפקולטה
 
Course description
Rhetoric is the art of oration and this is its origin. Yet, during the history of western culture the discussion concerning the nature of rhetoric was expanded to general questions about the relation between thinking and language, between persuasion and truth and between rhetoric and ethics.
We will discuss these questions by referring to central views in the history of rhetoric from ancient Greece to our time.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת