חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  כתיבה אוטוביוגרפית וקונברסיו בימי הביניים
  Autobiography and Conversion in the Middle Ages                                                      
0659-2207-01
מדעי הרוח | היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות
סמ'  א'1000-1400450גילמן - מדעי הרוחסמינר פרופ שורץ יוסף
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
סילבוס: הסמינר יתמקד בשורה של טקסטים שמתחברים לאורך ימי הביניים, מאוגוסטינוס במאה הרביעית ועד לרמון לול והרמן זויסה במאה ה – 14. נבחן כיצד הז'אנר האוטוביוגרפי נבנה כייצוג של הטרנספורמציה של האני ומהו האידאל שעל פיו הוא שואף לעצב את הקורא. בעיקר אשאף להתמקד באופן שבו הסיפר האוטוביוגרפי מתפענח שוב ושוב על רקע השינויים החברתיים המפליגים בזמנים ובמקומות השונים בהם נעשה שימוש בסוגה זו, ומהי הדרך הנכונה לחלץ תובנות היסטוריות ופילוסופיות מסוג כזה של תעודות.
 
 
קבלת קרדיט:
השתתפות פעילה בסמינר וכתיבת עבודת רפראט/סמינר

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת