חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  החלטה ורציונליות
  Decisions and Rationality                                                                            
0651-1011-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1600-1900362גילמן - מדעי הרוחשיעור פרופ דקל עדי
סמ'  ב'1600-1900277גילמן - מדעי הרוחשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
פגישות: הקורס יפגש לחילופין למשך 6 שעות שעור בשבוע ו 2 שעות תרגיל בשבוע לאחר מכן.
נושאים: תורת ההחלטות של היחיד וטאוריה של החלטות אינטראקטיביות (כלומר תורת המשחקים). בתורת ההחלטות של הפרט נדון באופן מאד יסודי במודל תוחלת התועלת כולל רעיונות שנאת/אהבת סיכון ואיפיון אקסיומטי של העדפות הניתנות לייצוג על ידי תוחלת תועלת. נתבונן בהרחבה חשובה של המודל להסתברויות סובייקטיביות. נדון בביקורות אודות המודלים הללו, בעיקר על בסיס ניסויים, ונזכיר מודלים אלטרנטיבים שהוצעו. בכך נגע במה שנקרא גם כלכלה התנהגותית (אך זה לא חלק עיקרי של הקורס). בחלק אודות תורת המשחקים נבין את המודלים של משחקים בצורה אסטרטגית/רחבה (משחקים סימולטאניים) ובצורת עץ (משחקים דינמיים, לדוגמא משחקים חוזרים סופיים ומשחקי מיקוח סופיים, ואם יהיה זמן גם משחקי מיקוח ומשחקים חוזרים אינסופיים וגם מלחמות התשה). נלמד מושגי פתרון למשחקים הללו (מחיקה איטרטיבית של אסטרטגיות הנשלטות חזק / חלש, וש"מ נאש ופרפקטי). נלמד את התאוריה אך גם נתבונן באפליקציות קלסיות כגון משחקי קביעת מחירים של קורנוט וברטרנד, משחקי מיקום של הוטלינג / דאוונס, משחקי הצבעה, ועוד. במידה ויהיה זמן נלמד גם משחקים ללא אינפורמציה מלאה וש"מ בייסיאני וכיישום נלמד על מכרזים.
יהיו קריאות חובה מספרים וניירות מחקר ומאמרים אך החומר יילמד בעיקר בהרצאות בכיתה. רשימת הקריאה המדויקת תמסר עם תחילת הקורס.
ציונים: הציון יקבע על פי מבחן סופי. יהיו תרגילים מידי כשבוע ויש חובת הגשה של 80% על מנת לגשת למבחן.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת