חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  הספרות הביוגרפית האסלאמית בימי הביניים
   
0631-4161-01
מדעי הרוח
סמ'  ב'1600-1800209רוזנברג- מדעי היהדותסמינר פרופ אדנג קמילה
סמ'  ב'1600-1800103ווב - שפותסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
המילונים הביוגרפיים הם אחת הסוגות הענפות והחשובות ביותר בספרות הערבית הקלאסית. בנוסף לחיבורים המוקדשים במיוחד לקטגוריות כגון משוררים, רופאים, שופטים, חכמי הלכה, תיאולוגים, מוסרי חדית', צופים ונסיכים, קיימים חיבורים בעלי אופי כללי יותר המכילים ביוגרפיות של אישים מכל הקבוצות הנ"ל. ביחד, חיבורים אלה מאפשרים לנו לעקוב אחרי התפתחויות ניכרות בחברה האסלאמית ובדת האסלאם לאורך כל ההיסטוריה. אחרי מבוא תיאורטי אודות הסוגה ומבנה החיבורים הביוגרפיים למיניהם, ייקראו ויינתחו ביוגרפיות של מלומדים ושל נשים מלומדות מתקופות שונות ומאיזורים שונים
Course description
Biographical dictionaries are one of the most developed and important genres of classical Arabic literature. Besides monographic works dedicated to specific categories of people such as poets, medical doctors, judges, legal scholars, theologians, hadith transmitters, Sufis, and princes, there is a large number of general Tabaqat works that include biographies from all of the above categories. Taken together, they allow us to trace important developments in Islamic society and religion throughout the centuries. After a theoretical introduction on the genre and on the structure of biographical works, a series of biographies of learned men and women from different areas and periods will be read and analysed.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת