חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מתודולוגיות מחקר
  Research Methodologies                                                                               
0627-4420-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  א'1600-2000103ווב - שפותשיעור פרופ בתאל פוקס אותי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
מתודולוגיות מחקר
אותי בת-אל

הקורס עוסק בכל הסוגיות הרלוונטיות לתהליך העבודה של תלמידי/ות מחקר. להלן כמה מהן:
◂כתיבת קורות חיים אקדמיים ◂יחסי תלמיד/ה-מנחה ◂הגדרת נושא המחקר ◂ארגון הרעיונות ומהלך הכתיבה ◂איזון בין קריאה וכתיבה ◂שיחרור מחסומי כתיבה ◂כתיבת תקצירים ◂הכנת תמסירים, מצגות ופוסטרים ◂הגשת הרצאה בכנס ◂מה (לא) לכלול בהרצאה/מאמר/עבודת המחקר ◂למי (לא) לאמר תודה.
הקורס מהווה גם קבוצת תמיכה חיונית לתקופה המעט תזזיתית של עבודת המחקר.
דרישת קדם: הקורס מיועד לתלמידי/ות מחקר (מ.א. עם תזה או דוקטורט) עם כיווני מחקר
חובות הקורס: נוכחות בשעורים, מטלות כתיבה שונות (קורות חיים, תקציר וכו'), הצגה בקורתית של מאמר לבחירתך, הרצאה אודות המחקר שלך (עם מצגת ו/או תמסיר).

Course description
Research Methodologies
Outi Bat-El
The course addresses all the issues relevant for the working process during your graduate studies. Here are just a few:
►Writing an academic CV ►Student-advisor relations ►Defining a research topic ►Organizing your thoughts and your writing procedures ►Balancing reading and writing ►Overcoming writer’s block ►Writing abstracts ►Preparing handouts, PP presentations, and posters ►Delivering a talk ►What (not) to include in your talk/paper/thesis ►Whom (not) to acknowledge
The course also functions as a support group, which is of vital importance given the demanding and often frustrating task of writing a thesis.
Prerequisite: You must be a research student (M.A. with thesis or Ph.D.) with a (vague) research topic
Course requirements: Attendance, various written assignments (CV, abstract, etc.), a critical presentation of an article of your choice, a talk about your research (with PPP and/or handouts(.להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת