חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  נוירובלשנות: שפה ומוח
  Neurolinguistics                                                                                     
0627-4077-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  ב'1400-1600205רוזנברג- מדעי היהדותשיעור ד"ר שיטרית עינת רות
סמ'  ב'1400-1600205רוזנברג- מדעי היהדותשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
נוירובלשנות: שפה ומוח 
ד"ר עינת שיטרית
תיאור קורס:
הקורס מהוה מבוא לנוירובלשנות, תחום מחקר בין-תחומי שמשלב נושאים מבלשנות, פסיכולוגיה ומדעי המוח. מטרת הקורס היא לספק בסיס נרחב ללימודים מתקדמים בתחום. הקורס יכלול מבוא למגוון רחב של נושאים בנוירובלשנות, החל מתהליכים פשוטים של תפיסת דיבור וכלה בהבנת משפט ושיח. הקורס יאיר באופן ספציפי את התפקיד הייחודי של נוירובלשנות בחקר שפה ומוח (מעבר לתרומה של שיטות פסיכובלשניות) ואת סוג השאלות שניתן לשאול באמצעות השיטות שפותחו עד כה. 
Preliminary syllabus:
* Introduction:
--intro to cognitive neuroscience; intro to neuroanatomy; intro to methods
--brain localization; ERP & MEG components
--lesions and aphasia
* Language representations in the brain:
--auditory /speech perception; phonology
--speech production
--lexicon; morphology
--syntax and sentence processing
--pragmatics and discourse processing
* Misc.:
--the right hemisphere
--interaction with other cognitive systems
--the bilingual brain
--reading


Course description
Neurolinguistics: Language and the brain
Course description:
The course provides an introduction to neurolinguistics, an interdisciplinary field that involves subjects from linguistics, psychology and cognitive neuroscience. The aim of this course is to provide students with a broad basis for advanced studies in the field. The course will cover a wide range of topics, starting from low-level perceptual processes, and up to sentence-level and discourse representations. Special attention will be given to the unique role of neurolinguistics in our understanding of language and the brain (on top of findings from psycholinguistics methods) and to the kind of linguistic questions that can be investigated using methods from cognitive neuroscience. 
Preliminary syllabus:
* Introduction:
--intro to cognitive neuroscience; intro to neuroanatomy; intro to methods
--brain localization; ERP & MEG components
--lesions and aphasia
* Language representations in the brain:
--auditory /speech perception; phonology
--speech production
--lexicon; morphology
--syntax and sentence processing
--pragmatics and discourse processing
* Misc.:
--the right hemisphere
--interaction with other cognitive systems
--the bilingual brain
--readingלהצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת