חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  תרגיל בלשנות חישובית מתחילים
  Computational Linguistics for Beginners - Exercise                                                   
0627-2221-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  ב'1200-1400102ווב - שפותתרגיל מר שפר יונתן
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור
Course description
Computational Linguistics for Beginners: Programming and Computational Tools (4 credit hours, first semester)

This is an introductory class in computational linguistics designed for linguists with little or no background in the subject. The class will not require a programming background. By the end of the course, students will be able to do basic-to-intermediate level programming in a language chosen for its appropriateness to the relevant work. Other topics will include the basics of data structures and algorithms and an introduction to Formal Language Theory.
Section (2 credit hours): Math and computer science students are exempt
Prerequisites: Foundations of Theoretical Linguistics

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת