חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  רכישת שפה
  Language Acquisition                                                                                 
0627-2114-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  ב'1400-1600103ווב - שפותפרוסמינר ד"ר שיטרית עינת רות
סמ'  ב'1000-1200103ווב - שפותפרוסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
רכישת שפה 
ד"ר עינת שיטרית
תיאור קורס:
הקורס מהווה מבוא כללי למחקר על רכישת שפה. הקורס יספק סקירה כללית בנושאים שונים כגון שיטות מחקריות בעבודה עם תינוקות וילדים, גישות תיאורטיות לרכישת שפה, והתפתחות של רמות ייצוג שונות (פונולוגיה, תחביר, פרגמטיקה). הקורס יתמקד ברכישת שפה אצל ילדים עם התפתחות תקינה, אך יעסוק גם בנושאים של רכישת שפה שניה, דו-לשוניות, שפת סימנים והפרעות שפה התפתחותיות. 

Preliminary Syllabus:
*General intro to language learning:
--methodological issues
--theoretical approaches
--language evolution; emergent sign-languages; creolization
--learnability; parental input; negative evidence
*Development of speech perception; phonology
*Word learning:
--concepts; bootstrapping
--syntactic categories
--morphology
*Acquisition of syntax
--argument structure
--binding; Wh-questions; null subjects; infinitives
*Semantic/Pragmatic development
--quantifiers; implicatures
--role of prosody
*Misc.
--Bilingualism; second language acquisition
--atypical language development and language disorders


Course description
Language acquisition

Course description:
This course provides a general introduction to the study of language acquisition. The course will covers topics in experimental methodologies in infants and children, major theoretical approaches to language acquisition, and the development of various levels of language representations. We will focus on typical first language acquisition; however we will also explore issues in second language acquisition, bilingualism, sign languages and developmental language disorders. 

Preliminary Syllabus:
*General intro to language learning:
--methodological issues
--theoretical approaches
--language evolution; emergent sign-languages; creolization
--learnability; parental input; negative evidence
*Development of speech perception; phonology
*Word learning:
--concepts; bootstrapping
--syntactic categories
--morphology
*Acquisition of syntax
--argument structure
--binding; Wh-questions; null subjects; infinitives
*Semantic/Pragmatic development
--quantifiers; implicatures
--role of prosody
*Misc.
--Bilingualism; second language acquisition
--atypical language development and language disordersלהצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת