חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא לסמנטיקה
  Introduction to Semantics                                                                            
0627-1142-01
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  ב'1200-1400001ווב - שפותשיעור ד"ר קדמון נירית
סמ'  ב'1000-1200001רוזנברג- מדעי היהדותשיעור
ש"ס:  6.0

סילבוס מקוצר
מבוא איטי למדי (אם כי מעמיק למדי) לסמנטיקת-תנאי-אמת של שפה טבעית.
חלק 1: מושגים, שיטות ומטרות יסודיים (כולל קשרים לתחביר ולפרגמטיקה). הוראה, מובן, גרירה, אימפליקטורה שיחתית, קדם-הנחות, קומפוזיציונאליות...
חלק 2: דיון מפורט במאמרו של גוטלוב פרגה 'על מובן והוראה'.
חלק 3: סמנטיקה קומפוזיציונאלית מודל-תיאורטית (אכסטנציונאלית) של פראגמנט של אנגלית הכולל פרדיקאציה וקַשָרים.
חלק 4: מבוא לא-פורמאלי לתחשיב

דרישות קדם: מבוא לבלשנות
Course description

This course is the first in a series of courses through which a student may attain in-depth knowledge of the field of formal semantics, and develop the expertise needed for carrying out independent research in this field. The course combines (i) instruction in the basic formal tools used in semantic theory, and – (ii) discussing a number of central issues in the semantics of natural language. Because we need to teach the formal tools, the course will have a fairly technical nature, dealing with different logical languages and with model theory. At the same time, we will not neglect the linguistic motivation and the empirical side, dealing as noted above with a number of central issues in the semantics of natural language, including the semantics of quantification, definite and indefinite NPs, tense, and modality. 
להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת