חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  פונולוגיה מתחילים
  Beginners Phonology                                                                                  
0627-1022-03
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  ב'1600-1800102רוזנברג- מדעי היהדותתרגיל גב' פירר יעל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת