חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  פונולוגיה מתחילים
  Beginners Phonology                                                                                  
0627-1022-02
מדעי הרוח | בלשנות כללית
סמ'  ב'0800-1000102ווב - שפותתרגיל גב' קליין סתיו
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
תרגיל זה הינו צמוד לשיעור. ראה סילבוס השיעור.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת