חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מדיניות חוץ אמריקנית
  American Foreign Policy                                                                              
0626-2556-01
מדעי הרוח | אנגלית
סמ'  ב'1200-1400280גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר ג'ט דניס
סמ'  ב'1400-1600304גילמן - מדעי הרוחשיעור
סמ'  ב'1400-1600שיעור
ש"ס:  4.0

Course description
American Foreign Policy                                                                                                              Mr. Denis Jett
Advanced course
 
This course examines the history of American foreign policy from the country’s earliest days as a struggling former colony through its emergence as the world’s only super power. It will also consider the central tenets of diplomacy and international relations theories and how those concepts relate to American foreign policy. Current foreign policy challenges for the United States will also be focused on during the semester.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת