חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא לתרבות אמריקה
  Introduction to American Culture                                                                     
0626-1500-01
מדעי הרוח | אנגלית
סמ'  ב'1000-1200001ווב - שפותשיעור ות פרופ שמיר מלאת
סמ'  ב'1000-1200001ווב - שפותשיעור ות
ש"ס:  4.0

Course description
Introduction to American Culture                                                                     Prof. Milette Shamir  
Basic course                                         Spring semester
 
The purpose of this course is to examine the development of a distinct American cultural discourse from the Colonial period to the end of the 20th century. The texts read in class offer a variety of genres and voices
representing the different facets of American cultural production.
 
 
TEXTS: The Norton Anthology of American Literature, Shorter Sixth edition, available at the Dyonon.
 
In addition we will read the following novels
Hawthorne, Nathaniel. The Scarlet Letter (Dyonon)
Twain, Mark. The Adventures of Huckleberry Finn (included in the
Norton Anthology)
 
There will be a written assignment, a midterm exam and a final exam.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת