חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא לתיאוריה
  Introduction to Theory                                                                               
0626-1250-01
מדעי הרוח | אנגלית
סמ'  א'1400-1600001ווב - שפותשיעור ות ד"ר עברון ניר
סמ'  א'1400-1600001ווב - שפותשיעור ות
ש"ס:  4.0

Course description
Introduction to Literary Theory and Criticism                                                                          Dr. Nir Evron
Basic theory course                                                 Fall semester                                nirev2@gmail.com
 
The purpose of this introductory course is to familiarize students with the central figures, major ideas and dominant intellectual movements that had shaped the study of literature. The history of the field will be presented as a series of intellectual conflicts in which competing sets of ideas about the nature of literature, language, meaning, selfhood and truth clash and inform one another. We shall read texts by Plato and Aristotle, Wordsworth and Coleridge, Matthew Arnold and Oscar Wilde, Marx, Freud, Derrida, Foucault and other 20th-century theorists.
Requirements: reading, attendance, midterm exam, final exam.
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת