חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  ערבית למתקדמים
  Advanced Arabic                                                                                      
0622-2000-03
מדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200305גילמן - מדעי הרוחשיעור ות מר רובין אילן
סמ'  א'1600-1800305גילמן - מדעי הרוחשיעור ות
סמ'  ב'1000-1200305גילמן - מדעי הרוחשיעור ות
סמ'  ב'1600-1800305גילמן - מדעי הרוחשיעור ות
ש"ס:  8.0

סילבוס מקוצר

הקורס מיועד לפתח את מיומנות הקריאה וההבנה של טקסטים בשפה הערבית המודרנית, תוך העמקת הלימוד של תופעות דקדוקיות ותחביריות, והעשרת אוצר המילים. הקורס יכלול לימוד שיטתי של סוגיות דקדוק ותחביר ברמה מתקדמת, וקריאה ותרגום לעברית של טקסטים מתוך אמצעי התקשורת, בדרגת קושי שתעלה בהדרגה לאורך השנה, תוך הטמעת אוצר המילים במטרה להגיע להבנה ראשונית של טקסטים ללא תלות במילון.

 

Course description

The purpose of this course is to develop the capacity of reading texts in modern Arabic, and to expand the student's knowledge of Arabic grammar and syntax, as well as of Arabic vocabulary. The course will include a systematic study of advanced grammar and syntax, and the reading and translation into Hebrew of Arabic texts, mainly from the media. The level of the texts which will be read will rise gradually during the course, with the aim of achieving the ability to understand texts without a dictionary.  

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת