חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  הגוף הימי ביניימי
  The Medieval Body                                                                                    
0621-6532-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1400-1600449גילמן - מדעי הרוחסמינר ד"ר כהן הנגבי נעמה רחל
סמ'  א'1400-1600449גילמן - מדעי הרוחסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בקורס זה נבחן מספר סוגיות המלמדות על דרכי הייצוג והתפיסות הרווחות לגבי הגוף בימי הביניים המאוחרים במערב אירופה. בין הנושאים שיידונו: גוף ומגדר, גוף המלך, הגוף הפלאי, גוף האלוהות, כאב ועינויים. נושאים אלו יחשפו בפנינו את השימושים שנעשו בדימויים של גוף כמו גם בגוף עצמו להסדרת ולארגון החברה ברבדיה השונים.
Course description
In this course we will discuss several cases of the history of the body, its representations and its conceptualizations in late medieval west European society. Among the topics discussed: body and gender, the king’s body, the miraculous body, divine bodies, pain and torture. This topics will reveal the various uses of the images of the body, and of the body itself for the organization of society.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת