חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מינות וקדושה בעת החדשה המוקדמת
  Heresy and Sanctity in Early Modern Europe                                                           
0621-2689-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200319אגילמן - מדעי הרוחסמינר פרופ הרציג תמר
סמ'  א'1000-1200319אגילמן - מדעי הרוחסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בסמינר זה, נעסוק בתנועות דתיות שהוקעו כתנועות מינות מהמאה הארבע-עשרה ועד למאה השש-עשרה, במנהיגים שעמדו בראשן, וביחסו של הממסד הכנסייתי כלפיהן. כמו-כן, יבחן הסמינר את הקשר האפשרי בין העלייה במעמדן הציבורי של נשים מיסטיקניות שנחשבו לקדושות—במקביל לרדיפתן של כתות המינים בשלהי ימי הביניים—ל"המצאה" של כת המכשפות השטנית במאה החמש-עשרה. המקורות שאותם ננתח בסמינר כוללים תעודות ממשפטי מינות; חיבורים פרי עטם של גברים ונשים שנחשבו לקדושים או למינים; חיבורים הגיוגרפיים (חיי קדושים/ות), וספרי הדרכה לשופטים במשפטי מינות. 
 
.
 
 
Course description
This seminar focuses on religious movements that were condemned as heretical from the fourteenth to the sixteenth century, on their spiritual leaders, and on the attitude of the ecclesiastical establishment towards them. In this context, we shall also examine the possible connection among the rise in the public standing of saintly women mystics and the persecution of dissenting religious groups in the last centuries of the Middle Ages, and the “invention” of the diabolic sect of witches in the fifteenth century. We will read and discuss primary sources including records form inquisitorial proceedings against heretics, the writings of men and women who were reputed for sanctity or heresy, hagiographic texts and inquisitorial manuals.


להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת