חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  חברה, משטר ותרבות בארצות הברית
  Survey of United States History                                                                      
0621-1687-01
מדעי הרוח
סמ'  א'1000-1200280גילמן - מדעי הרוחשיעור ות ד"ר טל נמרוד
סמ'  א'1000-1200280גילמן - מדעי הרוחשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
קבוצה 1, ד"ר נמרוד טל

בתרגיל נבחן כמה מהתהליכים המרכזיים שעיצבו ההיסטוריה של ארצות הברית, למן ראשית תקופת ההתיישבות במאה ה-17 ועד תום מלחמת האזרחים באמצע המאה ה-19. במיוחד ניתן את דעתנו לניתוק מבריטניה ולתהליך התגבשות המשטר הדמוקרטי, לאופן התבססותה של חברת עבדות ולקרע שהלך והעמיק בין הצפון והדרום סביב שאלת השיעבוד, ולתהליכי התיעוש והקידמה שעיצבו את החברה האמריקנית
 
קבוצה 2 ד"ר אייל נווה

התרגיל יעסוק בהתגבשות החברה האמריקנית במאות ה- 19-17. נתמקד בדפוסי ההתפתחות הכלכלית, החברתית והתרבותית של המושבות הבריטיות בצפון אמריקה, במהפכה האמריקנית והקמת ארה"ב, בנסיבות לניסוח החוקה האמריקנית, בתוכנה ובמשמעותה. הקורס ילווה את ההיסטוריה של ארה"ב עד לפרוץ מלחמת האזרחים באמצע המאה ה-19, וינסה לברר את הסיבות והשלבים שהביאו להתפרקות הברית ופרוץ המלחמה.


 


 
Course description
This course will introduce students to some of the main processes that shaped the history of the United States, from the colonial period to the American Civil War. In particular we will examine the process of separation from Britain and the formation of the democratic regime; the establishment of an enslaving society and the deepening abyss between north and south over the question of slavery and human bondage; and the process of industrialization and its impact on the American society

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת