חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  סבל וידיעה
  Suffering and Knowledge                                                                              
0618-4054-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1000-1400317אגילמן - מדעי הרוחסמינר ד"ר פרבר עילית
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הסמינר יעסוק בשאלת הקשר בין סבל לבין ידיעה. בחלקו הראשון של הסמינר נדון בפנומנולוגיה של חוויות הסבל (פיזי ונפשי), באופנים היחודיים בהם אנחנו חווים את עצמנו כסובלים ובידיעה העצמית שאנו יכולים לזכות בה מתוך חווית הסבל. בחלקו השני של הסמינר נדון בשאלה כיצד אנו חווים את סבלם של אחרים ונשאל האם ניתן לדעת סבל של אחר (אדם או בעל-חיים), מה תוקפה של ידיעה או אי-ידיעה כזו ומהן השלכותיה המוסריות.
חובות: נוכחות, קריאה שבועית, הגשת שתי עבודות קצרות במהלך הסמסטר, הגשת עבודה סמינריונית/עבודת רפרט.

עבודות סמינריוניות ורפראטים שנתיים ומסמסטר ב' יש להגיש למזכירות החוג עד 18.09.2016.
Course description
The seminar will deal with the relationship between suffering and knowledge. In the first part of the seminar we will discuss the phenomenology of suffering (physical as well as psychological), the distinct way in which we experience ourselves as suffering and the unique form of self-knowledge that we can possibly gain from the experience of suffering. The seminar's second part, will focus on our experience the suffering of others and explore whether we can know another' (human or animal) suffering or pain, what is the validity of such knowledge and what are its moral implications.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת