חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  הפילוסופיה הסטואית: אתיקה, פיזיקה ואפיסטמולוגיה
  Stoic Philosophy: Ethics, Physics, and Epistemology                                                  
0618-4052-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1200-1600317אגילמן - מדעי הרוחסמינר ד"ר וייסר שרון
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
מטרת הקורס היא להפגיש את הסטודנטים עם הפילוסופיה של הסטואה, אסכולה פילוסופית מרכזית של התקופה ההלניסטית והרומית. נתחיל בסטואה העתיקה, נעמוד על הסוגיות המרכזיות הנוגעות לאתיקה, אפיסטמולוגיה ופיזיקה. לאחר מכן, נלמד את ההוגים המאוחרים יותר, כגון אפיקטטוס ומרקוס אורליוס.
דרישות קדם: מבוא לפילוסופיה יוונית
ציון: נוכחות והשתתפות (כולל הצגת מאמרים והגשת סיכומים) 30%, עבודה סמינריונית או רפרט 70%. (חובת השתתפות הינה תנאי להגשת העבודה)

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 15.05.2016.
Course description
The aim of this course is to introduce the students to the philosophy of the Stoics. Stoicism is one of the most important schools of the Hellenistic and Roman period. We will start with the ancient Stoa, and study topics related to ethics, physics and epistemology. Afterwards, we will study later Stoic philosophers such as Epictetus and Marcus Aurelius.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת