חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  פילוסופיה וטרנספורמציה
  Philosophy and Transformation                                                                        
0618-4046-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1600-2000102כיתות דן-דודסמינר ד"ר רוה דניאל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
מטרת הסמינר היא "לעבוד" עם המושג "טרנספורמציה", לבחון אותו בהקשרים שונים, לקרוא תיגר על היתכנותו, לפרק אותו לסוגיו, לחשוב על האפשרויות (וההבטחה) הגלומות בו ולחילופין על האשליה שהוא מכונן. לשם כך "ננדוד" בין חומרים מהודו ומהמערב. בין הטקסטים שיידונו: "כה אמר זרתוסטרא" לניטשה, "הגלגול" לקפקא, "אדיפוס המלך" לסופוקלס, "זהות" לקונדרה, ו"שנתיים, שמונה חודשים ועשרים ושמונה לילות" לרושדי. מהצד ההודי של הסקאלה, נקרא ונדון בקטעים מהגותו של שרי אורובינדו, כולל פרשנותו לבהגווד-גיטא (בפניה מתמדת ליצירה קלאסית זו, ומתוך ניסיון להציג לה "קריאה חדשה"). נדון גם בספרו המסקרן של ראם-צ'נדרה גנדהי "אני הנני אתה" (I am Thou). ארינדם צ'קרברטי, ג'ון טייבר וגאיטרי ספיבק יהיו "התיאוריה" שאיתה ודרכה "נטפל" בחומרים השונים במעבדה הפילוסופית שלנו.
בחירת הטקסטים מרמזת שהשאלה בה"א הידיעה שתידון בסמינר היא שאלת הזהות האישית. שאלה נוספת, "פרקטית" בואו נקרא לה, היא האם הפילוסופיה עשויה לא רק לדבר על טרנספורמציה אלא גם לחולל טרנספורמציה, וכמובן איך ובאיזה מובן.
התנאי לשיעור ההמשך מתייחס לתלמידי התואר הראשון בחוג ובהקבצי הפילוסופיה בלבד.

עבודות סמינריוניות ורפראטים מסמסטר א', יש להגיש למזכירות החוג עד 15.05.2016.
Course description
The seminar aims to work with the notion of transformation, to reflect on it in different contexts, to think of the possibilities (and the promise) which it brings along, and alternately of its illusionariness and impossibility. Among the texts to be discussed: Nietzsche's "Thus Spake Zarathustra", Kafka's "Metamorphosis", Sophocles' "Oedipus the King", Kundera's "Identity" and Rushdie's "Two Years Eight Months and Twenty-Eight Nights". At the Indian end of the scale, we will read and discuss essays by Sri Aurobindo, including his commentary of the Bhagavadgītā (with constant reference to this classic text). We will also touch on Ramchandra Gandhi's "I am Thou". Arindam Chakrabarti, John Taber and Gayatri Spivak will provide the theory through which we will read the different materials in our "philosophical laboratory". The material selection indicates that the main question to be reflected upon in the seminar is the question of self-identity. Another question, "practical" if you wish, is whether philosophy can only discuss transformation, or does it have the power to actually bring about transformation.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת