חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  פרקים בפילוסופיה של החינוך
  Selected Topics in Philosophy of Education  
0618-2954-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1000-1200278 גילמןשיעור פרופ טאובר צבי
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
"[...] והחינוך יהא, אפוא, בקיאות בעצם הדבר הזה: בְּהַפְנָיָה; דהיינו – הידיעה כיצד יוסב אותו כוח-נשמה בדרך קלה ויעילה ביותר, ואינו בא ליצור בכוח זה את הרְאִיָה, כי אם מניח שזו כבר מצויה בו, אלא [שכוח-נשמה זה] אינו מכוּוָן לצד הנכון, ואינו מביט אל אשר צריך היה; ולכך יביאנו החינוך" (אפלטון, פוליטיאה).
"האדם הוא הבריה היחידה הזקוקה לחינוך. כלומר, בחינוך אנו מבינים טיפול (הזנה, השגחה), משמעת (עיבוד-טיפוח) והשכלה, לרבות תרבות. מכאן נובע שהאדם הוא עולל, חניך ותלמיד" (קאנט, על החינוך).

מטרת הקורס: הכרה של כמה רעיונות פדגוגיים מתולדות ההגות וניתוח מושגי-ביקורתי שלהם.
נושאי הקורס: פילוסופיה של החינוך; לימוד הסגולה הטובה לפי אפלטון – קריאה בקטעים נבחרים מן הדיאלוג מנון; דמוקרטיה וחינוך: פרקים נבחרים מכתבי ז'אן-ז'אק רוסו, ג'והן דיואי, אלכסנדר ס. ניל, הרברט מרקוזה ואחרים; חינוך אסתטי: פרקים נבחרים מכתבי עמנואל קאנט ופרידריך שילר; הביקורת של ניטשה על החינוך הבורגני – קריאה בקטעים נבחרים מ-על עתיד מוסדות החינוך שלנו ומ-שופנהאואר כמחנך. הערה: נושאי הדיון עשויים להשתנות קמעא, בהתאם לדרישה ולעניין מצד התלמידים.
דרכי הוראה: הרצאות, קריאת טקסטים ודיון בכיתה.
ספרות: אפלטון, מנון ב-כתבי אפלטון, כרך א' (הוצ' שוקן); ניטשה, מסות על חינוך לתרבות (הוצ' מאגנס); פרקים נבחרים מכתבי רוסו, קאנט, שילר, דיואי, ניל, מרקוזה ואחרים יחולקו לתלמידים כתדפיסים במהלך הקורס. רשימת ספרות ראשונית ומשנית תחולק לתלמידים בתחילת הקורס.
מטלת סיום הקורס: בחינת כיתה.
Course description
Course Objectives: Introducing pedagogical ideas from the history of western philosophy and the conceptual-critical analysis of them.
Course Topics: Philosophy of education; Learning-teaching the moral virtue – reading in Plato's Meno; Democracy and education: selected chapters from the writings of J-J.Rousseau, J.Dewey; A.S.Neill, H.Marcuse and others; Aesthetic education: selected chapters from the writings of I.Kant and F.Schiller; Nietzsche's critique of the bourgeois education – reading in On the Future of Our Educational Institutions and Schopenhauer as an Educator.
Method of Teaching: Lectures, guided reading and classroom-discussion.
Literature: Selected chapters from the above philosophers' writings. The bibliography will be distributed at the beginning of the semester.
Student Assignment: A classroom-exam.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת