חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  פילוסופיה של הנפש - שיעור יסוד
  Philosophy of Mind  
0618-2865-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1400-1600278 גילמןשיעור ד"ר לוי יאיר
דרישות קדם   בחינה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
פילוסופיה של הנפש חוקרת את טבעה של הנפש והיבטיה השונים - תפיסות חושיות, האמנות, כוונות, רגשות, תחושות, וכ״ו. האם הנפש היא חומר רוחני? האם היא זהה למוח? האם היא מעין מחשב? נבחן שאלות אלה ואחרות תוך תשומת לב מיוחדת לשתי תכונות מרכזיות של הנפש: (i) למצבי הנפש השונים יש תפקיד מרכזי בהסברים של התנהגות (הרצון שלי לשתות קפה מסביר מדוע אני הולך לקפיטריה); (ii) מצבי נפש מסוימים מתאפיינים במודעות. נבחן את ההסברים השונים שמספקים פילוסופים לטבעה של הנפש באופן שמתיישב עם תכונות אלה.
הקורס אינו מיועד לתלמידים שהשתתפו בקורס: "בעיית התודעה: היבטים פילוסופיים".
תנאי קדם: אין.
דרישות: נוכחות, קריאה שבועית של החומר, השתתפות פעילה.
מטלה מסכמת: מבחן כיתה.
הרכב הציון: 100% מבחן כיתה.
Course description
Philosophy of mind explores questions about the nature of the mind and mental states and events – perceptual experiences, beliefs, desires, emotions, sensations, and so on. What is the mind? Is it an immaterial substance? Is it the brain? Is it something like a computer? In considering these and related questions we will pay particular attention to two central features of the mind: (i) that mental states play a central role in explaining behaviour (for example, my desire for coffee helps explain why I’m heading to the cafeteria); (ii) that some mental states are conscious: there is something it is like to feel pain, taste chocolate, or see a sunset. We will study the various ways in which philosophers have tried to give an account of the mind that makes sense of these features.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת