חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מיל: מוסר ופוליטיקה
  Mill: Ethics and Politics  
0618-2689-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1200-1400278 גילמןשיעור פרופ עזרא עובדיה
דרישות קדם   בחינה  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
קורס זה יעסוק בתפיסתו המוסרית והפוליטית של הפילוסוף האנגלי בן המאה התשע עשרה, ג'ון סטיוארט מיל. בקורס תוצג תפיסתו המוסרית התועלתית, ותפיסתו הפוליטית הליבראלית. תידון השאלה אודות הקשר בן תפיסה מוסרית מסוימת לבין ביטוייה הפוליטיים. תיבחן גם השאלה האם עמדה פוליטית ליבראלית מציעה פתרונות ברורים למחלוקות אודות חופש המחשבה והוויכוח, וכן לשאלת הפערים החברתיים והכלכליים בחברה מודרנית.

בבליוגרפיה ראשונית:
מיל, ג'ון סטיוארט. התועלתיות. מאגנס. ירושלים. תשצ"ג.
מיל, ג'ון סטיוארט. על החירות. מאגנס. ירושלים. תש"ן.

דרישות קדם: אין.
חובות התלמידים: קיימת חובת נוכחות. תיבדק נוכחות בתחילת כל שיעור.
הקורס יסתיים בבחינת כתה עם חומר סגור.
ציון הבחינה יהיה ציון הקורס.
Course description
This course deals with the ethical and political theory of the 19th century British philosopher John Stuart Mill. In this course Mill's utilitarian ethical philosophy will be presented, together with his liberal political philosophy. We will inquire into the link between a specific moral theory and its political implications.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת