חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  פרדוקסים וחשיבותם בפילוסופיה
  Paradoxes and Their Philosophical Significance                                                       
0618-2582-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1000-1200278גילמן - מדעי הרוחשיעור פרופ וינטראוב רות
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
פרדוקסים אינם רק שעשוע או קוריוז אינטלקטואלי. את הטענה שכל פרדוקס רציני מצביע על בעייה פילוסופית עמוקה נדגים בשיעור זה ע"י בחינת פרדוקסים בתחומים שונים: פילוסופיה של החלל והזמן (הפרדוקסים של זנון), תורת ההכרעה (הפרדוקס של Newcomb), לוגיקה ופילוסופיה של הלשון (פרדוקס הערימה), תורת האישוש (פרדוקס העורבים והחידה החדשה של האינדוקציה) והמטפיזיקה והראציונליות של רגשות (פרדוקס הרגשות ה"עקשניים").

דרישות מקדימות: רצוי מאוד קורס מבוא בלוגיקה.
מטלת הקורס: בחינת כיתה (משקל בציון 2/3) ושני תרגילים (משקל בציון 1/3).
Course description
Paradoxes aren’t just an intellectual curiosity. We will illustrate the claim that every serious paradox points to a deep philosophical problem and its solutions by studying paradoxes in different areas: the philosophy of space and time (Zeno’s paradoxes), the theory of rational choice (Newcomb’s problem), logic and the philosophy of language (the Sorites paradox), the theory of confirmation (the new riddle of induction and the paradox of the ravens) and the metaphysics and rationality of emotions (the paradox of “recalcitrant” emotions).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת