חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  שיעור יסוד - פרקי יסוד בפילוסופיה הלניסטית
  Introduction to Hellenistic Philosophy                                                               
0618-2162-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1200-1400277גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר וייסר שרון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בקורס זה, נלמד את עיקרי הגותם של הפילוסופים הסטואיים, האפיקוראיים והסקפטיים (האקדמאיים). נראה כיצד אסכולות פילוסופיות אלו, אשר צמחו באתונה לאחר מותו של אריסטו, התמודדו עם שאלות הקשורות לאתיקה, לפיזיקה ולתורת ההכרה.
דרישות קדם: מבוא לפילוסופיה יוונית.
ציון: נוכחות והשתתפות (כולל הצגת מאמרים והגשת סיכומים) 20%, מבחן כיתה 80%. (חובת השתתפות הינה תנאי לגשת למבחן)
Course description
This course is an introduction to the philosophy of the Stoics, the Epicureans and the Sceptics (Academics). These schools emerged in Athens after the death of Aristotle and played a crucial role up to the beginning of the Empire. We will study topics in ethics, physics and epistemology.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת