חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  שיעור יסוד - עצם, טבע ונפש בפילוסופיה של אריסטו
  Substance, Nature, and Soul in Aristotle?s Philosophy  
0618-2113-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1800-2000277 גילמןשיעור ד"ר הררי אורנה
דרישות קדם  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעסוק בשלושה מושגי יסוד במטאפיסיקה של אריסטו: עצם, טבע ונפש. דרך בחינת מושגים אלה נראה כיצד ההבחנות האונטולוגיות של אריסטו בין עצם ותכונה, צורה וחומר, אקטואליות ופוטנציאליות משמשות אותו בפיתוח פילוסופיה הטבע ותורת הנפש.
דרישות:
נוכחות מלאה וקריאה שוטפת של המקורות
מטלת סיום: מבחן בית
הציון הסופי יקבע ע"פ ציון מבחן הבית
Course description
This course deals with three basic concepts in Aristotle’s philosophy: substance, nature, and soul. Through an analysis of these concepts we will see how ontological distinctions between substance and attributes, form and matter, actuality and potentiality play a role in Aristotle’s philosophy of nature and psychology.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת