חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  סובייקטיביות ואחרות במחשבה המודרנית
  Subjectivity and Otherness in Modern Thinking  
0618-2075-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1200-1400307 גילמןשיעור ד"ר נעמן נועה
דרישות קדם  
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בתולדות הפילוסופיה נהוג לזהות את הופעתו של הסובייקט המודרני עם הפילוסופיה של דקארט, כנקודת מפנה מכרעת בתולדות המחשבה המערבית. אך מושג הסובייקט המודרני זכה וזוכה לביקורות שונות, הן במסורת הקונטיננטלית והן בזו האנליטית, שלחלקן ניתן ביטוי מפורש כבר בעת המודרנית. במהלך השיעור נכיר תפיסות מודרניות שונות של סובייקטיביות ושל גופניות, וכן תפיסות שונות של יחסי אני-זולת, המתחייבות מהן. דגש מיוחד יינתן בהקשר זה להשקפת לייבניץ על מקומו של האחר המטרימה עמדות שונות בנות זמננו.
השיעור יסתיים בבחינת בית.
Course description
As the founding father of modern subjectivism, Descartes is often held as the philosopher with which we witness the emergence of the modern subject. The concept of modern subject, however pervasive, has been the subject of much criticism and debate by various continental and the analytic thinkers, of which some can be traced back to the modern era. In this seminar we will discuss various modern conceptions of subjectivity and of self-other relations. Special emphasis will be placed on Leibniz’s doctrine of the place of the other, which anticipates several current and 20th century perspectives of the issue.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת