חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא לאסתטיקה
  Introduction to Aesthetics                                                                           
0618-1059-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1600-1800144גילמן - מדעי הרוחשיעור פרופ כנען חגי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
השיעור עוסק בשאלות מרכזיות שמעלה המחשבה הפילוסופית אודות מקומה של האמנות ומעמדו של היפה בחיינו, תוך התמקדות בפרקים נבחרים מהעת העתיקה ועד ימינו. כך, דרך דיון בהוגים כגון אפלטון, פלוטינוס, קאנט, שילר, קירקגור, ניטשה, פרויד, בנימין, היידגר ובודריאר, נבחן את האופן בו מאירה המחשבה האסתטית לא רק את התופעה האמנותית, אלא גם את מבנה הניסיון האנושי, את מבנה הסובייקט ואת שאלת האמת. הדיון יערך תוך תשומת לב ליחסי הגומלין שבין המחשבה הפילוסופית והאמנות המערבית, ובפרט, תוך ניסיון להבין את מקורו וגלגוליו של "הריב העתיק" בין הפילוסופיה והאמנות, או לחילופין את טבעה של האינטימיות המסובכת שביניהן.
בין הנושאים הנדונים:
• התשוקה אל היפה בפילוסופיה היוונית.
• אפלטון על המעמד האונטולוגי של האמנות
• אמנות והפוליס (והפוליטי)
* ייצוג, אשליה ופרספקטיבה בפילוסופיה המודרנית ובאמנות הרנסנס
• השיפוט האסתטי אצל קאנט וגלגוליו ברומנטיקה
• האדם האסתטי: על חיים אנושיים כיצירת אמנות
• אמת וטרגדיה
• מודרניות ואואנגרד
• אמנות והמצב הפוסט-פוסטמודרני
השיעור יסתיים בבחינת כיתה
Course description
A survey of key philosophical debates in the history of aesthetics concerning the place of beauty and art in human existence. Themes include:
1. The Birth of Modern Aesthetics (Baumgarten, Reflections on Poetry)
2. The Greeks, Art and Mimesis (Plato, Republic)
3. Beauty, Desire and Time (Plato, Symposium)
4. Representation, Illusion and Perspective in Early Modern philosophy and Renaissance art (Descartes, Alberti, Gormbrich).
5. Aesthetic Judgment (Kant, The Critique of Judgment)
6. The Aesthetic Life (Nietzsche)
7. Art and Psychoanalysis (Freud)
8. Modernity and Avant-Guard (Benjamin, Baudrillard)
סילבוס מפורט

מדעי הרוח | פילוסופיה
0618-1059-01 מבוא לאסתטיקה
Introduction to Aesthetics
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | פרופ כנען חגי

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת