חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא לתורת ההכרה ומטאפיסיקה
  Introduction to Metaphysics and Epistemology                                                         
0618-1037-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1600-1800223גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר סנדרוביץ ירון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
שאלת הקשר שבין מושג הידיעה ומושג ההוויה עמדה במוקד העניין של הפילוסופיה בעת החדשה, והיא הייתה מקור פורה לחידוש וצמיחה אינטלקטואלים. מטרת המבוא היא להציג בפני התלמידים את תמונת הידע העכשווית של תחומי דיון אלה בזמננו מתוך רגישות למקורותיה ההיסטוריים. בחלקו הראשון של השיעור נטפל במושג הידיעה ובתנאיו. דגש מיוחד יינתן לדיון במושג ההצדקה ובמגוון העמדות השונות המבקשות להבהירו: מסדתנות קארטזיאנית, מסדתנות נטורליסטית, וקוהרנטיזם. חלקו השני של השיעור יתמקד במבחר בעיות מטאפיזיות: שאלת הגוף והנפש, הוויה והתהוות (זמן), רצון חופשי ודטרמיניזם, זהות פרסונאלית ואחרות.
השיעור יסתיים בבחינת כיתה.
Course description
Since the early days of antiquity, epistemology, ontology, and metaphysics are fundamental fields of philosophical inquiry. The concept of knowledge is the main topic of epistemology, whereas that of ontology and metaphysics is the concept of being. This course introduces some main ideas and theories that are part of contemporary philosophical debates. In the first part, the concept of knowledge will be introduced. Particular attention will be given to the concept of justification and to the variety of standpoints from which it could be approached: foundationalism, coherentism and other theories. In the second part we will examine some metaphysical problems: the-mind-body problem, personal identity, time and becoming, free will and determinism, and similar issues.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת