חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא לפילוסופיה יוונית
  Introduction to Greek Philosophy                                                                     
0618-1030-02
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1200-1400144גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר וייסר שרון
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
קורס זה מהווה מבוא לפילוסופיה עתיקה. השיעור יעסוק בעיקרי הגותם של סוקרטס, אפלטון ואריסטו אך יתחיל בסקירה של הפילוסופים הקדם-סוקרטיים. מטרת הקורס היא להציג בפני התלמידים את מושגי היסוד ואת הטיעונים העיקריים שהוצגו על ידי פילוסופים אלו אודות סוגיות מרכזיות כגון העולם הטבעי, האדם, המידה הטובה או הידע.
דרישות: נוכחות מלאה, קריאה שוטפת של המקורות.
ציון: מבחן כיתה.
Course description
This course in an introduction to ancient Greek philosophy. It will mainly focus on the philosophy of Socrates, Plato and Aristotle but will start with an overview of pre-Socratic philosophy. The aim of the course is to present the students with the basic concepts and the methods of argument used by these philosophers on different issues such as the natural world, man, virtue or knowledge.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת