חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא לפילוסופיה יוונית
  Introduction to Greek Philosophy                                                                     
0618-1030-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  א'1400-1600144גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר הררי אורנה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
סקירה של התפתחות הפילוסופיה היוונית מהפילוסופים הקדם סוקרטיים דרך אפלטון ועד אריסטו. הסקירה תתמקד בשלושת עקרונות ההסבר העומדים ביסוד כל אחת מהגישות הפילוסופיות הללו: היחסים בין חלק ושלם, דגם וההעתק, וכללי ופרטי. נחשוף את השאלות שעליהם עקרונות הסבר אלה משיבים ונעמוד על הקשיים שכל אחד מהם מעורר.
דרישות: נוכחות בכל השיעורים
מטלת סיום: בחינת כיתה
הציון הסופי זהה לציון הבחינה
Course description
The course offers a survey of the development of Greek philosophy from the Presocratics through Plato to Aristotle. The course focuses on three explanatory approaches: explanations in terms of (1) whole and parts, (2) paradigm and copy and (3) universal and particular.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת