חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא לתורת המוסר
  Introduction to Theory of Ethics                                                                     
0618-1018-01
מדעי הרוח | פילוסופיה
סמ'  ב'1000-1200144גילמן - מדעי הרוחשיעור פרופ עזרא עובדיה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בקורס יוצגו בקצרה כמה מושגי-יסוד ותפיסות עקרוניות בתורת המוסר. הקורס יתחיל בדיון קצר במטא-אתיקה, ובהמשך יוצגו ארבע תפיסות מוסריות שונות המייצגות גישות מרכזיות באתיקה. מוסר מידות (אריסטו), מוסר רגשות (יום), מוסר חובה (קאנט), ומוסר תועלת (מיל).
דרישות קדם: אין.
חובות התלמידים: הכרת החומר הנלמד בכתה וקריאת הביבליוגרפיה שתחולק בתחילת הקורס.
הקורס יסתיים בבחינת כתה.
ציון הבחינה יהיה ציון הקורס.
Course description
This course presents some basic concepts and approaches in Ethics. In the beginning of the course there is a brief presentation of Meta-Ethics, and than four major theories will be discussed in detail: Ethics of Virtues (Aristotle), Ethics of Feeling or Sentiments (David Hume), Deontological Ethics (Immanuel Kant), Utilitarian Ethics (John Stuart Mill).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת