חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר
  When Psychoanalysis Meets Gender                                                                     
0608-3401-01
מדעי הרוח | תכנית הלימודי נשים ומגדר
סמ'  א'1200-1400001רוזנברג- מדעי היהדותשיעור ד"ר זיו אפרת
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

השיח הפסיכואנליטי מתאפיין בניסיונות מגוונים ודינאמיים להבין, להבנות ולפרק את המשמעויות של מגדר בעבור סובייקטים אנושיים. בקורס נתעכב על נושאים כמו נשיות, ההקשרים בין מיניות ומגדר, ההקשרים בין מין ומגדר, והתפתחות מגדרית.
נעקוב אחר השתנות השיח הפסיכואנליטי ביחס לנושאים אילו מראשיתו, דרך הביקורת הפמיניסטית ועד לתרומה של התיאוריות הקוויריות. סוגיות תיאורטיות אילו ידונו דרך מוקדים מרכזיים כמו השיח על אלימות נגד נשים, טראנסג'נדר או פורנוגרפיה.
 

מטרות הקורס:
• לבסס גוף ידע מבואי על תיאוריות פמיניסטיות פסיכואנליטיות תוך התייחסות לציר היסטורי ותוכני.
• להדגיש את ההשפעות ההדדיות בין השיח הפמיניסטי לשיח הפסיכואנליטי
• להדגיש את הרלוואנטיות של תיאוריות פסיכואנליטיות פמיניסטיות על מגדר לנשים ולגברים.
 

דרישות הקורס: בחינת (כיתה) סיום
 

הרכב הציון: 100% בחינת הסיום
 

חובת נוכחות: יש חובת נוכחות בשיעורים
 

Course description

The psychoanalytic discourse is charachtarized by dynamic and various attempts to understand, construct, and interpret the meanings of gender for human subjects. The course will introduce students to issues such as femininity, the interwoven relationship between sexuality and gender, the interwoven relationship between sex and gender or gender development.
We will also examine the transformation through which these concepts developed throughout the history of psychoanalytic discourse. Beginning with classical conceptualizations through reconstructions advanced by feminist and queer discourses.
We will examine these theoretical issues through locuses such as the discourse on violence against women, transgender or pornography.
 

Requirements: Final class exam.

סילבוס מפורט

מדעי הרוח | תכנית הלימודי נשים ומגדר
0608-3401-01 כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר
When Psychoanalysis Meets Gender
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | ד"ר זיו אפרת

666סילבוס מפורט/דף מידע
שיעור 1-2: פמיניזם, פוסטמודרניזם ופסיכואנליזה – שיחים מצטלבים
קריאת חובה:
Flax, J. (1990). "Transitional Thinking: Psychoanalytic, Feminist, and Postmodernist Theories". In Thinking Fragments: Psychoanalysis, Feminism & Postmodernism in the Contemporary West. CA: University of California Press. Pp. 14-43.
Mitchel, S.A. "Gender and Sexual Orientation in the Age of Postmodernism: The Plight of the Perplexed Clinician". In Gender and Psychoanalysis. 1:45-73.
שיעור 3: פסיכואנליזה פמיניסטית: פרק ראשון
פרויד והנאראטיב הקאנוני של התפתחות מגדרית –
קריאת חובה:
פרויד, ז. (1925/[2002]) "כמה השלכות נפשיות של ההבדל המיני האנטומי". בתוך: מיניות ואהבה עורך ראשי: עמנואל ברמן. תל אביב: הוצאת עם עובד. עמ': 187-194.
שעור 4 – 5:
פסיכואנליזה פמיניסטית: הפרק השני (פמיניזם של שוני)
קריאת חובה:
צ'ודורו, ננסי. "שעתוק האמהות – פסיכואנליזה והסוציולוגיה של המיגדר. בתוך ינאי,נ., אלאור, ת., לובין, א. ואחרות, עורכות. דרכים לחשיבה פמיניסטית: מקראה. ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, 2007, עמ': 86-135. 
 
גיליגן, ק. בקול שונה: התיאוריה הפסיכולוגית והתפתחות האשה. תרגמה: נעמי בן חיים. ספרית הפועלים, תל אביב, 1995. פרק 2
 
איריגאריי, לוס. "מין זה שאינו אחד". רסלינג: במה רב תחומית לתרבות. גיליון 6/חורף 1999. עמ' 5-13.
 
דה בובואר, ס. (1949/2007). המין השני: כרך שני. המציאות היומיומית. פרק ראשון: ילדות. עמ': 13-91.
 
בנג'מין, ג'סיקה. כבלי האהבה. תל אביב: דביר, 2005. פרק 1. עמ': 19-61.
 
שיעור 6 – פסיכואנליזה פמיניסטית : הפרק השלישי – פמיניזם מגדרי
קריאת חובה:
Dimen, M. (2002). Deconstructing difference: Gender, Splitting, and Transitional Space. In Dimen, M. and Goldner, V. (eds.) Gender in Psychoanalytic Space: between clinic and culture. NY:Other Press. Pp. 3-19.
 
Benjamin, J. (1996). In defense of gender ambiguity. Gender and Psychoanalysis 1:27-43.
 
גבריות
Corbett, K. (2009). Introduction. In Boyhoods: Rethinking Masculinities. NH& London: Yale Univ. press. Pp. 1-16.
שיעור 7: מיניות
קריאת חובה:
 
פרויד, ז. "על הפסיכוגנזה של מקרה הומוסקסואליות נשית". בתוך: מיניות ואהבהעורך ראשי: עמנואל ברמן. תל אביב: הוצאת עם עובד. עמ': 164 - 182.
 
Harris, A.(2002). "Gender as Contradiction". In Dimen, M. and Goldner, V. (eds.) Gender in Psychoanalytic Space: between clinic and culture. NY:Other Press. Pp. 91-115.
 
 
שיעור 8 : טראנסג'נדר 
קריאת חובה:
בטלר, ג'ודית. "צרות של מגדר" בתוך ינאי,נ., אלאור, ת., לובין, א. ואחרות, עורכות. דרכים לחשיבה פמיניסטית: מקראה. ת"א: האוניברסיטה הפתוחה, 2007, עמ': 337- 352.
Feinberg, L. (1996) Transgender warriors: making history from Joan of Arc to Dennis Rodman. Boston: Beacon Press. pp. 101-107.
 
 
שיעור 9: מגדר, גזע, ומעמד
קריאת חובה:
Abel, E. (1990). "Race, class, and Psychoanalysis? Opening questions". In (eds) M. Hiesch and E.F. Keller, Conflicts in Feminism, pp. 184-204. NY and London: Routledge. 
 
שיעור 10-11: אלימות נגד נשים
 
קריאת חובה:
 
הרמן, ג'ודית לואיס (1992). טראומה והחלמה. ת"א: עם עובד: ספרית אופקים,
חלק ראשון. עמ': 43-49, 144-160. 
 
שיעור 12: סיכום
אין פריטי קריאה לשיעור זה
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת