חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  טובת הילד, זכויות ההורים
  The Child's Best Interests, The Parents' Rights                                                      
1411-7151-01
סמ'  ב'1500-1630203טרובוביץ - משפטיםשיעור פרופ טריגר צבי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
טובת הילד, זכויות ההורים – פרופ'  צבי טריגר
The Child’s Best Interests, the Parents’ Rights
הקורס יעסוק במופעים השונים של מושג טובת הילד (טובת הילד שנמסר לאימוץ, טובת הילד להורים מתגרשים או גרושים, טובת הילד שעוד לא נולד, טובת הילד שלטענת הוריו או נציגיו נולד בעוולה ולכן הם תובעים את רופאיו). במסגרת הדיון במופעים שונים אלה של "טובת הילד" נדון בהצגת המונח הזה במשפט הישראלי כמתנגש לעיתים בזכויות ההורים (או לפחות כמושא לאיזון). הקורס יבחן באופן ביקורתי את השאלה האם המשפט באמת מעוניין בטובת הילד, כפי שהוא מכריז, או שמא התכנים של טובת הילד (ושל מושג זכויות ההורים) משועבדים לאידאולוגיה שהמשפט והמדינה מעוניינים לקדם, לעיתים על חשבון הילד, הוריו ומשפחתו. הקורס מתאים למי שמתעניינים בדיני משפחה ונזיקין, מגדר, מיניות, משפט ותרבות, משפט ופוליטיקה ודת ומדינה.
מרכיבי הציון: בחינה סופית 100%.
אופן הבחינה: עם ספרים.
סילבוס מפורט


1411-7151-01 טובת הילד, זכויות ההורים
The Child's Best Interests, The Parents' Rights
שנה"ל תשע"ה | סמ'  ב' | פרופ טריגר צבי

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת