חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  יהדות, חוק וטכנולוגיה בישראל
  Judaism, Law, and Technology in Israel                                                               
1411-7122-01
סמ'  א'1600-1730278גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר כהנא מעוז
פרופ לביא שי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
יהדות, חוק וטכנולוגיה בישראל – פרופ' שי לביא, ד"ר מעוז כהנא
Judaism, Law, and Technology in Israel
סביבת העבודה הישראלית של המאה האחרונה מציעה בפנינו מפגש ייחודי בין משפט, דת וטכנולוגיה. התפתחויות בתחום רפואה ומדע, תעשייה ומסחר, איכות סביבה ותחבורה משנים את חיי היום-יום שלנו מן היסוד ומעוררים דילמות חדשות הן עבור ההלכה היהודית והן עבור המדינה המודרנית. בקורס נדון בשאלות העקרוניות המתעוררות במפגש בין תרבות, מודרנה, וחוק, ובאופן ספציפי - בין חוקי המדינה, החוק הדתי, אופקים מדעיים ומחשבה טכנולוגית. נעסוק בדוגמאות ספציפיות מן ההיסטוריה הקרובה דוגמת טכנולוגיות להארכת חיים, גנטיקה, זכויות בעלי חיים בתעשיית המזון, ארכיאולוגיה וקדושת המת, זכויות יוצרים וקניין רוחני, תחומי שיפוט מרחב ואזרחות.
שיתוף הדיסציפלינות של הקורס יתבטא גם בשיתוף הפעולה בין מעביריו – שי לביא מן הפקולטה למשפטים, ומעוז כהנא מן החוג להיסטוריה של עם ישראל.
מרכיבי הציון: בחינה סופית 100%.
אופן הבחינה: עם ספרים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת