חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  סוגיות אקטואליות בדיני המעמד האישי
  Contemporary Topics in Family Law                                                                    
1411-7055-30
סמ'  א'0815-0945203טרובוביץ - משפטיםשיעור ד"ר אלון תהילה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
סוגיות אקטואליות בדיני המעמד האישי – ד"ר תהילה בארי-אלון
Contemporary topics in Family Law
סוגיות המעמד האישי אינן מותירות את העומד מולן שווה נפש. כמעט תמיד הן מעוררות מנעד של רגשות עזים. בכל מקום ובמדינת ישראל בפרט, אלו הן סוגיות מורכבות ורגישות הנוגעות להשקפות עולם דתיות, חברתיות ומוסריות. 
בקורס זה נתוודע לחלק מהשינויים והתמורות המתחוללים בתחום זה. בין הנושאים שיידונו נתייחס לשאלת שימוש בזרע נפטר; מזונות ילדים; מעמדו של עובר והזכות להפלה; מעמדם של זוגות חד מיניים במדינת ישראל; אבות בעל כורחם; סוגיית בדיקת רקמות לקביעת אבהות כאבן בוחן לשאלת איזון אינטרסים בין חקר האמת מחד וטובת הילד מאידך, ועוד.
מרכיבי הציון: בחינה סופית 100%.
אופן הבחינה: ללא ספרים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת