חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  דיני נזיקין
  Law of Tort                                                                                          
1411-2112-10
סמ'  א'1315-1545035טרובוביץ - משפטיםשיעור ד"ר דורפמן אביחי
סמ'  ב'1315-1545035טרובוביץ - משפטיםשיעור
ש"ס:  6.0

סילבוס מקוצר
דיני נזיקין - ד"ר אביחי דורפמן
חברה המבקשת להשתית את חייה על ערך של כיבוד האדם חייבת לדאוג לכך שכבוד הדדי אכן יהיה למציאות היומיומית של חבריה. דיני הנזיקין תופסים חלק מרכזי בעיצוב החובות שבין אדם לחברו, חובות אשר מקורן הפוזיטיבי במשפט אך יתכן שהן גם נטועות עמוק באינטואיציות המוסריות של כל אחד מאיתנו. במסגרת הקורס נבחן מהן חובות אלה - בפרט, מהו טבען ותוכנן של החובות העומדות בבסיס דיני הנזיקין (כמו למשל החובה לפעול בזהירות, החובה שלא להשיג גבול במקרקעי הזולת והחובה לפצות את מי שניזוק כתוצאה מהפרת החובות הנזכרות לעיל). בחינה זו תתבצע על רקע הדוקטרינות המרכזיות של דיני הנזיקין הנוהגים בישראל ותוך השוואתם לדינים המקבילים שפותחו במשפטן של מדינות אחרות. כמו כן נבחן גישות הרואות בדיני הנזיקין כלי בשירות המדינה להגשמת תכליות שונות, בין היתר מקסום רווחה ו/או תיקון סטיות לא מוצדקות מהסטטוס-קוו בענייני זכויות ואינטרסים. שאלה חשובה שתעמוד למבחן במהלך השנה היא מהי הלוגיקה של דיני הנזיקין (אם אכן קיימת כזאת).
מרכיבי הציון: בחני פתע/בקיאות 8%, עבודות בכתב 12%, בחינה סופית 80%.
אופן הבחינה: ללא ספרים.
Course description

Law of Tort - Dr Avihay Dorfman

The course will focus on the basic concepts and doctrines in the law of torts.  In addition, the various theoretical foundations of this body of law will be explored and analyzed in depth.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת