חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  משפט, חברה ותרבות
  Law, Society and Culture                                                                             
1411-1130-01
סמ'  ב'1500-1730301טרובוביץ - משפטיםשיעור ד"ר קריכלי כץ תמר טובה
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

משפט, חברה ותרבות - ד"ר תמר קרכלי כץ 

Law, Society and Culture

הקורס יעסוק ביחסי הגומלין שבין המשפט החברה והתרבות . נלמד פרספקטיבות סוציולוגיות והיסטוריות על המשפט, תפקידיו החברתיים ומקורותיו. בין היתר נעסוק בנושאים הבאים: הסנקציות המשפטיות והקשר שלהן לשאלות של מוסר, רציונליות וקוגניציה; ציות ואי ציות לחוק; ההיבטים התרבותיים והסוציולוגיים של פשיעה וסטיה; הפער  שבין החוק למעשה והחוק בספרים; התפקידים החברתיים והתרבותיים של שופטים, עורכי דין ומושבעים. דגש מיוחד ינתן ליכולת של המשפט להוביל לשינוי חברתי תוך התמקדות בהקשר הישראלי.

מרכיבי הציון: עבודות בכתב 20%, בחינה סופית 80% .

אופן הבחינה: עם ספרים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת